ZŠUGS: Junak bez licence zbog propusta, podkapacitiranosti i neiskustva

Upravni i Nadzorni odbor Zajednice špotskih udruga Grada Sinja (ZŠUGS) izvijestio je o zajedničkom sastanku koji je održan 06. lipnja 2019. Jedna od točaka dnevnog reda bilo je i izviješće predsjednika NK Junak Duje Maleša o razlozima nedobivanja licence za 2 HNL-točnije o neispunjavanju dijela kriterija za dobivanje iste.

‘ZŠUGS kao krovna sportska organizacija u čijem se sastavu nalazi i NK Junak želi obavijestiti cjelokupnu a poglavito sportsku javnost o sljedećim činjenicama:

Za dobivanje ovakvog tipa licence bilo je potrebno ispuniti sljedeće kriterije:

A – Sportski kriteriji
B – Infrastrukturni kriteriji
C – Administracija i stručno osoblje
D – Pravni kriteriji
E – Financijski kriteriji

Utvrđeno je da Nk Junak nije zadovoljio kriterije i to u dijelu-Obrazovanje stručnog kadra,treneri mlađih uzrasta i financijski kriteriji.

Evidentno je da se cjelokupna korespodencija za dobivanje licence odvijala na relaciji NK Junak – HNS ( Hrvatski nogometni savez ) i da službe grada Sinja nisu ni u jednom trenutku bile uključene u navedene procese niti se to od njih tražilo.

Također u dijelu koji se tiče financijskog kriterija nije bilo nikakve uloge Grada Sinja.

Prema našem mišljenju propusti u neispunjavanju dijela kriterija dogodili su se zbog podkapcitiranosti u ljudskim resursima kao i neiskustva u ovako složenim poslovima.

Nije nevažno napomenuti da je Uprava NK Junaka paralelno radila na rješavanju gorućeg problema a to su predradnje za postavljanje umjetnog travnjaka. Klub je u svim uzrasnim kategorijama postigao izvanredne rezultate i primjetni su ogromni pomaci nabolje.

Iz ovakve neželjene situacije svi klubovi moraju izvući pouke o ekipiranosti Uprava u rješavanju postavljenih ciljeva.

ZŠUGS podržava NK Junak u svim pozitivnim pomacima koji su učinjeni i koji se očekuju u budućnost a sve u interesu razvoja naših najmlađih uzrasta da seniorskog pogona.

Nije nevažno napomenuti da su svi predsjednici klubova volonteri koji sate i dane provode u rješavanju nagomilanih problema.

I na kraju dužni smo bili ukazati na sve nedostatke da bi u budućnosti bili korak naprijed u rješavanju postavljenih zadaća’, stoji u dopisu kojeg potpisuju Nadzorni i Upravni odbor Zajednice športskih udruga Grada Sinja